Şəbəkə monitorinqi

Şirkətlər və banklar öz fəaliyyətlərində kommunikasiya xidmətlərinə və məlumatların ötürülməsinə olduqca böyük önəm verirlər. Xidmət zamanı şəbəkə və avadanlıqlarda problemlər qaldıqca ümumi biznes proseslərinə zərbə vura bilər. Davamlı monitorinq sistemlərimiz sizin şəbəkədə və avadanlıqlarınızda yaranan bütün problemləri ani sürətdə təyin edib, onların ən qısa zamanda həll olunmasına imkan yaradır.

Sifariş göndər