FO kabellərin monitorinqi

Fiber optik kabellər əsasən rabitə quyularında və uzun məsafəli rabitə dirəklərində muftalanır. Su keçirmə qabiliyyəti yoxdur və zədələnməyə davamlıdır. Optik muftaların üstünlüklərini nəzərə alaraq,fiber optik qaynaqçılarımız tərəfindən müxtəlif yerlərdə və müxtəlif sahələrdə istifadə edilir.

Sifariş göndər