Bu maraqlıdır

Telekanalların sevimli qeydiyyat domeni -tv, -com,-org və s. domenlər kimi ümumi hesab olunmur. İlkin olaraq okeaniyada yerləşən Tuvalu adlı kiçik bir dövlətə məxsus idi. Ölkənin hakimiyyəti domena hüququ satıb və hal-hazırda ildə 2 mln. dollardan çox gəlir qazanır. Bu da ölkənin büdcəsinin 1/10 hissəsini təşkil edir.  

Работает на технологиях Bigweb
Google+