AZ RU

About us:

Ailə TV Trademark is owned by "Caspian Telecom" LLC , is a leading company in the field of ICT in Azerbaijan. The company...

More >>>

Sistem sazlanması

İstənilən android əməliyyat sistemində çalışan qurğularda olduğu kimi, Ailə TV Player-də də müəəyyən hallarda proqram təminatının sazlanması tələb olunur. Bu halda televizorun ekranında Ailə TV yazısı dəyişməz olaraq görsənir.

Bu tip nasazlıqlarla üzləşdiyiniz hallarda aşağıdakı göstərilən ardıcıllıqla təlimatlardan birinə əməl etməyiniz xahiş olunur:

Görüntülü izah: http://bit.ly/2pTAwZk

1- Ailə TV Player-i elektrikdən ayırın.
2- Ailə TV Player-in alt hissəsindəki Reset yerinə iynə ilə basın.
– Reset yeri: Ailə TV Player-i zavod ayarlarına qaytarır.
3- Bu Reset yerini sıxıb saxlayın və buraxmadan Ailə TV Player-i elektrik şəbəkəsinə birləşdirin.
4- Ailə TV Player-in üzərindəki Ailə TV sözü işıqlananadək Reset yerini sıxılı vəziyyətdə saxlayın, sonra buraxın.

Və ya:

1 – Yükləmə proqramını və proqram təminatını (Bundan sonra PT) buradan yükləyin:
Windows7 üçün Windows10 üçün
2 – «Phoenix card» (PT-nı yükləmək üçün proqramı) kompüterinizə quraşdırın.
3 – Həmin proqram vasitəsilə PT-nın özünü SD karta yazın.
4 – Ailə TV Playeri adaptordan ayırın.
5 – SD kartı Ailə TV Playerin SD kart slotuna daxil edin.
6 – Adaptoru Ailə TV Playerə taxın.
7 – PT avtomatik yazılacaq (Ekranda yüklənmə gedəcək).
8 – Yüklənmə başa çatdıqadan sonra Ailə TV Player sönəcək.
9 – Avtomatik yenilənmələr yüklənəndən sonra Ailə TV Player normal işləyəcək.

Yeni model Ailə TV Player cihazlarında sistem sazlanması (proşivka):

(Android 7.1 / 2018 Avqust ayından sonra alınan)

Əgər Sizdə yeni model Ailə TV Player cihazıdırsa zəhmət olmasa aşağıda göstərildiyi kimi edin:

1 – Proqram təlimatını buradan yükləyin: https://bit.ly/2VdYjQ2

2 – SD karta köçürün.

3 – SD kartı Ailə TV Player cihazına taxın.

4 – Ailə TV Player cihazını işə salın və yenilənmə avtomatik yüklənəcək.

Прошивка для новый устройств Ailə TV Player
(Android 7.1 /
2018 от Августа месяца)

Если у Вас новое устройство Ailə TV Player, следуйте по инструкции ниже:

1 – Скачайте ПО тут: https://bit.ly/2VdYjQ2

2 – Распакуйте все три файла с архива и переместите на SD карту.

3 – Подключите SD карту к Вашему устройству Ailə TV Player.

4 – Включите Ailə TV Player и обновление автоматически загрузится.